Важно за стартирането на бизнес във Варна

Регистрация на фирма гр.Варна | contolexvarna.bg

При стартирането на бизнес в България има няколко важни аспекта, които трябва да вземете предвид. Ето някои от тях:

  • Регистрация на фирма: Първата стъпка е да регистрирате своята фирма в Търговския регистър при Българската агенция по вписванията.
  • Разработване на бизнес план: Съставете детайлен бизнес план, който да описва вашата идея, целите на бизнеса, пазарната конкуренция, финансовите прогнози и маркетинговата стратегия.
  • Данъчни регистрации: Регистрирайте се при Националната агенция за приходите (НАП) за данъчни цели.
  • Финансиране на бизнеса: Разгледайте различните възможности за финансиране на вашия бизнес. Това може да включва собствени финансови ресурси, кредити от банки, инвестиции от партньори или инвеститори, финансиране от програми за стартиращи предприятия или европейски фондове.
  • Избор на правна помощ: Важно е да се консултирате с адвокат или правен съветник, който да ви помогне с правните аспекти на стартирането на бизнеса ви.
  • Регистриране на работници: Ако планирате да наемате работници, трябва да извършите регистрация на трудовата ви агенция и да спазвате трудовото законодателство на България.
  • Бизнес лицензи и разрешителни: В зависимост от вида на бизнеса ви, може да бъдат необходими специфични лицензи, разрешителни или регистрации.
  • Пазарно изследване: Преди да стартирате бизнеса си, е важно да проведете пазарно изследване, за да разберете потенциала на пазара, целевата аудитория, конкуренцията и възможностите за успех на вашия бизнес.
  • Счетоводство и данъчни задължения: Осигурете си квалифициран счетоводител или счетоводна фирма, които да водят финансовото счетоводство и данъчните отчети на вашия бизнес. Трябва да спазвате българското счетоводство и данъчните задължения, като плащате данъци навреме и подавате необходимите декларации и отчети.

Нашият екип Счетоводна кантора „КОНТО ЛЕКС ВАРНА” ООД ежедневно консултира процеса на стартиране на нов бизнес от А до Я–от създаването на компанията, осигуряването на собственици и управители, намирането на служители, данъчното облагане, счетоводството и много други фактори, свързани с оцеляването на една компания.

Естествено, повечето хора, които започват нов бизнес искат да намалят до минимум началните разходи. В България застраховките и данъците са едни от най-евтините в Европа. Същото се отнася и за правните и счетоводните услуги при стартиране на бизнес.

В тази статия са описани най-необходимите неща, които всеки собственик на фирма трябва да направи след регистрацията на дружеството, за да изпълни всички изисквания и същевременно да сведе до минимум разходите си.

За счетоводството

Никой бизнес не може да съществува без счетоводство. Всяка действаща фирма, независимо колко е малка, трябва да води счетоводство и да плаща данъци. Освен това поне един собственик и управител трябва да бъде осигурен. Освен това всички фирми издават и получават фактури, някои имат касови апарати и банкови сметки, а тези, които са регистрирани по ДДС, изготвят месечни декларации по ДДС и са задължени да ги подават в НАП. Освен това, ако имате подизпълнители, ще трябва да имате ведомост за заплати.

Осигуряване

Всеки собственик на бизнес трябва да бъде осигурен.

Собствениците и управителите на дружеството могат да се осигуряват като самоосигуряващи се лица или като управители по договор за управление и контрол (ДУК).

Ако собственик на фирма се осигурява по трудово правоотношение на максималния за страната осигурителен праг, а именно 3000 лева, то той е освободен от задължение да се осигурява в собствената си фирма.

Касов апарат и фактури

Всеки бизнес, който приема плащания в брой, трябва да има касов апарат. С изключение на търговците, които използват парични преводи, не се изисква касова бележка. Това са предимно онлайн търговци, които получават плащане за покупките си чрез куриерски фирми в брой при доставка.

При всяко друго плащане в брой, търговецът е абсолютно длъжен да издаде фискален бон. Фактури се издават и при получаване на плащания в брой от търговци, различни от касови бележки.

Фактурите винаги се издават между търговците. При плащане по банков път не се изисква касова бележка.
GDPR – Регламент за защита на личните данни

На 25.08.2018 г. официално влезе в сила Общият регламент относно защита на данните, който е по-известен просто като GDPR (General Data Protection Regulation). Този регламент изисква от абсолютно всички фирми да въведат правила за обработване на личните данни на физическите лица, както и да следват специални процедури във връзка със съхранението и обработването на тези данни.

Договори

Сключването на договори е важна част от всеки бизнес. От жизненоважно значение е да гарантираме, че всички договори, които подписваме, защитават нашите търговски интереси и не рискуват да ни навредят.

Затова е най-добре да поверим изготвянето на договор за нашия бизнес на експерт или поне да го прегледаме от адвокат.

Търговска марка

Защитата на нашия бизнес чрез регистриране на търговска марка е единственият начин, по който можем да гарантираме, че ще го защитим от нарушаване на марките, които използваме. Да имаме регистрирана фирма с търговска марка не е достатъчно и не защитава по никакъв начин бизнеса ни.

Органът за правна защита на търговските марки в България е Патентното ведомство.

В заключение можем да кажем, че всеки, който иска да стартира и развие печеливш бизнес, трябва да подхожда изключително отговорно и разумно в неговото управление и изборите, които прави за него.

Не забравяйте – правилното водене на счетоводство е ключов фактор и е задължителен елемент.

Тези са само някои от важните аспекти, които трябва да вземете предвид при стартирането на бизнес в България. Винаги е препоръчително да се консултирате със специалист или агенция, която разбира от бизнес стартиране и правните и административни изисквания в България.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *