Как да не сгрешим при избора на счетоводител?

Финансови отчети | contolexvarna.bg

Всеки управител или основател на предприятие е изправен пред необходимостта да избере надеждна счетоводна компания или счетоводител-предприемач за счетоводство във вашето предприятие. Изборът на кандидатите е голям. Колкото повече са възможностите, толкова по-трудно е да се избере само на един. „Опитните“ съветват да се ръководите в този случай от съветите на партньори, на които имате доверие. Понякога личните усещания също ще ви подскажат дали ще ви е удобно да работите с такъв партньор.

Тук не разглеждаме сътрудничество с главния счетоводител по трудов договор, т.к. По подразбиране ще приемем, че тези, които вече разбират предимствата на аутсорсинга в областта на счетоводството, са намерили тази статия.

В тази статия ще формулираме основните принципи, които трябва да следвате при избора на счетоводител за вашата фирма на аутсорсинг принцип и ще получите някои допълнителни съвети от специалист, работил в областта на предоставянето на счетоводни услуги на аутсорсинг принцип повече от 10 години. Водени от тях ще можете професионално да направите своя избор на главен счетоводител за вашата фирма. В крайна сметка изборът на счетоводител понякога е еквивалентен на избора на съпруга (съпруг).

Само сега няма толкова много време за опознаване и общуване с партньор.

Избор – фирма или счетоводител на свободна практика?

И двата варианта имат право на съществуване и всеки от тях има своите предимства и недостатъци.

И така, какви въпроси трябва да обсъдите с бъдещата си партньорска счетоводна фирма?

 • Вид на договора и срок на услугите:
 • Дали това е договор за предоставяне на еднократна счетоводна услуга или за счетоводна поддръжка на базата на дългосрочно сътрудничество?
 • Време на договор?
 • Какви са условията за прекратяване на договора?
 • Задължения на страните при прекратяване на договора.
 • Отговорност на страните след прекратяване на договора.

Обем и видове счетовдни услуги:

 • Пълно счетоводно и данъчно отчитане от обработка на първични документи до изчисляване на финансовия резултат и данъци, изготвяне и подаване на отчети до всички органи.
 • Изпълнение на определени функции в счетоводната система на вашето предприятие, например задълженията на главния счетоводител да проверява правилността на обработката в програмата на първичните документи, формирането на финансови резултати, изчисляването на данъците, изготвянето и подаването на отчети или поддържането на отделни области на счетоводството.
 • Изготвяне на отчети само на базата на предоставената от Вас информация (числа).
 • Изготвяне на документи, отчети въз основа на предоставените от вас данни с едновременна проверка на тяхната достоверност и съответствие със законовите изисквания, коректност на отразяването в счетоводството.
 • Обработка на готови първични документи в програмата, формиране на финансови резултати, изготвяне на справки.
 • Създаване и обработка в програмата на готови първични документи, формиране на финансови резултати, изготвяне на необходими документи, отчети.

Разходи за услуги (единична цена на услугата, време, прекарано от счетоводител):

Цената на счетоводните услуги се определя от:

– абонаментна такса;

– месечни такси и допълнителни плащания, които се изчисляват в зависимост от обема на реално предоставените услуги и тарифата за стойността на единица услуга или изразходвано време;

– произволно плащане, което зависи от факта на предоставяне на услугата и нейната цена.

Каква информация за цената на услугите е фиксирана в договора?

 • Унифицирани ли са тарифите за разходите за счетоводни услуги за всички клиенти или цената на счетоводните услуги се договаря с всеки клиент поотделно?
 • Какви тарифи за единица услуга или стойността на 1 час работа на специалист се прилагат от изпълнителя?
 • Как се изчислява времето, изразходвано от счетоводителя за предоставяне на определена услуга? Всъщност или изпълнителят има единни тарифи?
 • Може ли цената на счетоводните услуги да се промени и на какво се основава това?

Стига съвети за днес.

Успех на всички в тази нелека задача – да изберете истински главен счетоводител за вашата фирма!

Счетоводна кантора „КОНТО ЛЕКС ВАРНА” ООД

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *