Годишен финансов отчет | contolexvarna.bg

Годишният финансов отчет е документ, който представя финансовото състояние на дадена организация през определен период от време, който обикновено е една година. Той съдържа информация за приходите, разходите, активите, задълженията и капитала на организацията.

Годишният финансов отчет е важен инструмент за оценка на финансовото състояние на организацията и за вземане на решения относно бъдещето й развитие. Той също така е важен за много заинтересовани страни, като инвеститори, банки, държавни органи и др.

В счетоводна къща „КОНТО ЛЕКС ВАРНА” ООД работят квалифицирани счетоводители.

Заповядайте в нашия офис, ние ще бъдем Ваш доверен портньор!

 

Адрес

гр. Варна 9000, р-н „Младост", ж.к. „Свети Иван Рилски", ул. „Йосиф Брадати" № 61. В непосредствена близост до МОЛ Варна

Телефон

0878178972

E-mail

office@contolexvarna.bg