„КОНТО ЛЕКС ВАРНА” ООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на физически и юридически лица.

Финансови отчети | contolexvarna.bg

Предлаганите от нас счетоводни услуги са базирани на професионален подход, компетентност, професионализъм, задълбочено познаване на действащата нормативна уредба и законодателство в Република България.

Нашият подход към всеки отделен клиент е строго индивидуален, съобразен е както с естеството на неговата стопанска дейност, така и с необходимостта му от бърза, качествена и ефективна оперативна счетоводна информация, необходима за осъществяване на текущата му дейност, планиране на приходите и разходите му и оптимизация на дейността му.

Предлагаме пълно счетоводно обслужване на абонаментен принцип. В него е включено текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи на вашата фирма, обработка на работни заплати, изготвяне на справки, подаване на всички задължителни осигурителни, данъчни декларации и отчети към държавните институции, както и представителство и защита пред контролните органи на НАП, НОИ и НСИ.

Ние искаме да спомогнем Вашия бизнес да се подобри с помощта на предлагания от нас пакет от професионални счетоводни и финансови услуги, възможности за виртуална комуникация и индивидуален подход при пълна конфиденциалност, с които счетоводството, данъците, осигуровките, персонала и постоянните промени в законодателството вече няма да са Ваше непосилно задължение.

Посетили нашия счетоводен офис и консултирайки се за същността и спецификата на дейността на Вашата фирма, ние можем да намерим индивидуален подход и решения за организацията на счетоводния процес независимо от размера и структурата на Вашия бизнес.

„КОНТО ЛЕКС ВАРНА” ООД е специализирана счетоводна кантора  предлагаща професионално и  гъвкаво счетоводно обслужване, което включва:

 • Абонаментно счетоводно обслужване в нашия офис;
 • Еднократни услуги;
 • Абонаментно счетоводно обслужване във Вашия офис;
 • Контрол върху Вашия счетоводен отдел;
 • Online счетоводство.

Икономически дейности, в които работим:

 • Производство на промишлени изделия, резервни части;
 • Внос и износ с трети страни;
 • Сделки в Европейския съюз;
 • Земеделие;
 • Търговия със зърно, комисионни услуги;
 • Строителство на жилищни и нежилищни сгради;
 • Сделки с недвижими имоти;
 • Транспортни и спедиторски услуги;
 • Заведения за хранене;
 • Медицинска практика;
 • Търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки;
 • Услуги с разнообразен характер.

Свържете се с нас на e-mail office@contolexvarna.bg тел.: 0878178972 за изготвяне на индивидуална оферта за счетоводни услуги и абонаментно счетоводно обслужване.