Онлайн счетоводни услуги | contolexvarna.bg

Услугата онлайн счетоводство Ви дава възможност за предоставяне на онлайн документация .Като по този начин спестявате много време и сме в постоянна комуникация.

Тя изисква сканиране или копиране на Вашите документи и тяхното изпращане на нашата електронна поща. Ще Ви спестим разходи , време , административна дейност , идване на Ваш служител или куриер до нашия офис , подписване на документи и тяхното представяне пред съответните институции.

Чрез услугата онлайн счетоводството ние ще подадем от Ваше име следните документи:

·  Подаване на документи към НАП, НОИ И НСИ;

·  Подаване на справки-декларации по ЗДДС, годишни данъчни декларации . на юридически или физически лица;

·  Обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания;

·  Издаване на фактури и платежни нареждания – от Ваше име;

·  Получаване на електронни фактури от Ваши контрагенти на нашия имейл;

·  Електронно банкиране от Ваше име;

·  На имейла си ще получавате регулярна информация, относно справки, срокове и новости, касаещи текущата Ви работа.

 

Адрес

гр. Варна 9000, р-н „Младост", ж.к. „Свети Иван Рилски", ул. „Йосиф Брадати" № 61. В непосредствена близост до МОЛ Варна

Телефон

0878178972

E-mail

office@contolexvarna.bg