счетоводство на онлайн магазин | contolexvarna.bg

Онлайн магазинът е страхотна модерна алтернатива за търговска дейност, която ви позволява да контролирате разходите, да намалите разходите и да развиете всяка перспектива от нулата.

Характеристики на счетоводството на онлайн магазин

Въпреки факта, че този бизнес модел изглежда прост и най-малко рискован, предприемачът или компанията все пак може да се сблъска с определени трудности. Проблемите с данъчното облагане и счетоводството за онлайн магазин ще бъдат решени донякъде по-лесно и донякъде по-трудно, отколкото при традиционните подходи към продажбите. По-специално, като се има предвид печалбата, която получавате от плащането на стоки с електронни пари и карти в страната и чужбина, може да изисква задълбочено познаване на закона, за да бъдете организирани възможно най-изгодно в рамките на законно съществуващите възможности .

Освен това процедурата за връщане на стоки може да бъде трудна за отчитане. Всъщност в този случай възстановяването може да се извърши както по същия начин, по който е извършено плащането, така и по друг удобен за купувача начин.

По този начин, за да се избегнат грешки, е необходимо правилно да се съставят всички парични потоци, да се изчислят печалбите и данъците.

В допълнение, отчитането на разходите може да бъде усложнено от факта, че в допълнение към обичайните артикули в онлайн магазина, има разходи за куриерска услуга (или заплата на куриер), комисионни за платежни системи, разходи за създаване и поддръжка на сайта, неговите промоция и реклама.

Също така важен момент е, че онлайн магазинът може да работи денонощно (и това ще бъде неговото конкурентно предимство). Възможността за извършване на покупка по всяко време на деня е важна опция за купувачите.

По този начин, отчитането на всички горепосочени нюанси и работата за постигане на целта за оптимизиране на данъчните разходи е сложна многостепенна задача. Цялостното счетоводно обслужване на онлайн магазини на текуща база от професионалисти на Конто Лекс Варна ООД предполага най-ефективното изпълнение на тази задача и включва целия списък от счетоводни услуги.

Какво включва счетоводното обслужване на онлайн магазин:

  1. Осчетоводяване на разходите
  2. Осчетоводяване на приходите
  3. Счетоводна отчетност на каса
  4. Осигуряване на едно или повече заети лица, включително изготвяне на ведомости и платежни нареждания към бюджета
  5. Годишно счетоводно приключване, включително подаване на годишна данъчна декларация и обявяване на отчетите
  6. Водене на отчети според закона за счетоводството
  7. Консултации за спазването на законодателството

 

Адрес

гр. Варна 9000, р-н „Младост", ж.к. „Свети Иван Рилски", ул. „Йосиф Брадати" № 61. В непосредствена близост до МОЛ Варна

Телефон

0878178972

E-mail

office@contolexvarna.bg