Лесно, бързо и изгодно - ЕООД / ООД / ЕТ

Свържете се с нас
подписвате документите
фирмата е готова

Кантора за счетоводни  услуги „КОНТО ЛЕКС ВАРНА” ООД – предлага регистрация на всички видове търговски дружества и учредяване на дружества с нестопанска цел. Много важно е преди да се започне самата процедура да се изясни и прецени много точно, необходимата правна форма на търговското дружество от което имате нужда. 

Scroll to Top