Счетоводни услуги онлайн

Счетоводните услуги онлайн са услуги, които се предоставят чрез интернет. Те са подходящи за малки и средни предприятия, които искат да избегнат сложността на традиционните счетоводни услуги и да спестят време и ресурси.

Спестяваме Ви от времето за ходене по институции и подаване на декларации на място. Всичко това става по електронен път от нас, без да има нужда Вие да извършите нещо.

Онлайн счетоводните услуги включват:

  • Водене на счетоводство – това включва записване на финансовите транзакции на компанията в подходящи счетоводни документи, като например баланс на сметките, главна книга, дневници за покупки и продажби и т.н.
  • Обработка на данни – това включва обработката на финансовите данни на компанията, като например фактури, платежни нареждания, банкови извлечения и други.
  • Записване на данъци – това включва записване на данъци и подготовка на декларации за данъци, както и други изисквания за данъчно облагане.
  • Консултации за счетоводни въпроси – това включва консултации по различни счетоводни въпроси, като например бюджетиране, финансови отчети, данъчни въпроси и други.

Тези услуги могат да бъдат предлагани както поотделно, така и като част от пакет от услуги.

Предимствата на онлайн счетоводните услуги включват по-ниски разходи, повече гъвкавост и удобство за клиентите. Освен това, клиентите имат достъп до своята счетоводна информация по всяко време.

Комуникацията се извършва по предпочитан от Вас начин. Използваме софтуера, с който вече сте свикнали да общувате онлайн – Viber, WhatsApp, Skype и др.