Чл. 96.
При достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца

  Чл. 97.
За всяко лице, установено в друга държава членка, извършващо облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка.

                                        Чл. 97а.За всяко лице, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя

Това е заглавието

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.