Онлайн счетоводител

ДДС или данък върху добавената стойност е данък, който се прилага върху стойността на стоки и услуги при тяхното продаване. Този данък се прибавя към цената на стоката или услугата и се събира от продавача, който го плаща на държавата.

ДДС се прилага на всички стоки и услуги, продавани в рамките на европейския съюз, както и на вноса на стоки от трети страни. Става въпрос за процент, който се определя от държавата и може да варира в зависимост от видовете стоки и услуги. В момента, стандартната ставка на ДДС в България и Европейския съюз е 20%, но в някои страни може да бъде по-ниска или по-висока.

ДДС се събира от всеки продавач върху цената на продажбата и се декларира на редовни интервали (например на месечна или тримесечна основа). Този данък е един от основните източници на приходи за държавата и се използва за финансиране на различни обществени нужди, като здравеопазване, образование, инфраструктура и други.

В България регистрацията по ДДС е задължителна, когато оборотът на дадено лице през последните 12 месеца надвишава 100 000 лева или когато се очаква да достигне тази сума през следващите 12 месеца. Това се прилага за физически и юридически лица, които са регистрирани или са задължени да се регистрират по данъчното законодателство на България. Регистрацията по ДДС е задължителна и за компаниите, които извършват внос на стоки от държави извън Европейския съюз, независимо от размера на техния оборот. Въпреки това, има и доброволно регистрирани лица по ДДС, които решават да се регистрират, дори ако те не достигат оборотните лимити. Те могат да направят това, за да могат да издават фактури с ДДС и да получават обратно ДДС, който са заплатили за своите покупки и разходи.

Какви документи са нужни за регистрация по ДДС

В началото най-вжно по отношение на ДДС регистрацията, е това да се подаде заявление за входиране на самата процедура.

Това трябва да се случи в регионалната дирекция на Националната агенция по приходите.

Заедно с това заявление, трябва да се подадат и документи, които посочват точно облагаемия доход в срок от последната една година.

Друго важно нещо, до което трябва да има достъп Счетоводна кантора „КОНТО ЛЕКС ВАРНА” ООД, е справка за облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата финансова година.

При подаване на пълната изисквана документация ще получите задължителния вътреобщностен ДДС номер, без който няма да можете да упражнявате своята дейност.

Защо да изберете Счетоводна кантора „КОНТО ЛЕКС ВАРНА” ООД за регистрация по ДДС

В наше лице ще откриете надежден и лоялен партньор, който може да ви помогне за изготвянето на всички необходими документи за регистрация на ДДС. Можем да осигурим и помощ при проверка на ДДС, както и да участваме активно в осчетоводяването на фирмата ви.

Ние предлагаме пълен набор от счетоводни услуги: абонаментно счетоводно обслужване от регистрация на фирмата до годишен финансов отчет, еднократни счетоводни услуги, данъчни и ТРЗ консултации. Работата ни е изцяло съобразена с изискванията на Българското законодателство и се извършва на специализиран счетоводен софтуер, което позволява бързина и точност.

Можете да разчитате на нас за изряден професионализъм, лекота на работа и гъвкавост. На разположение сме да осигурим подкрепа и помощ по всяко време, независимост от размера на фирмата ви или финансовата ви стабилност като юридическо лице. Нашите цени са достъпни, а качеството на услугите ни гарантирани.

 

Можете да отправите запитване ТУК

Адрес

гр. Варна 9000, р-н „Младост", ж.к. „Свети Иван Рилски", ул. „Йосиф Брадати" № 61. В непосредствена близост до МОЛ Варна

Телефон

0878178972

E-mail

office@contolexvarna.bg