Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС | contolexvarna.bg

Регистрацията по ДДС (Данък върху добавената стойност) е процес, който позволява на предприятието да се регистрира като платец на ДДС и да издава фактури с ДДС. В този процес има някои стъпки, които трябва да бъдат извършени. Тук ще ви представим най-важните от тях.

  • Определете се дали трябва да се регистрирате за ДДС Всички предприятия, които продават стоки или услуги в България, като общата стойност на техните доставки за последните 12 месеца надхвърля 100 000 лв., са задължени да се регистрират за ДДС.
  • Изберете подходящият тип на регистрацията Съществуват два типа регистрация: задължителна и доброволна. Задължителната регистрация се извършва автоматично, когато достигнете границата от 100 000 лв. Доброволната регистрация се извършва, когато желаете да издавате фактури с ДДС преди да стигнете границата.
  • Подгответе необходимите документи За да извършите регистрацията, ще трябва да подготвите следните документи: заявление за регистрация, декларация за данъчна основа и удостоверение за лице, което да упражнява правата на предприятието.
  • Подайте заявлението за регистрация Заявлението за регистрация може да се подаде в офиса на НАП (Националната агенция за приходите) или онлайн. Ако изберете да го подадете онлайн, трябва да имате профил в портала на НАП.
  • Изчакайте одобрение и получете своя ДДС номер След като подадете заявлението за регистрация, ще трябва да изчакате одобрение от НАП. Ако заявлението ви е одобрено, ще получите своя ДДС номер.

Кога се налага регистрация по ДДС?

Регистрацията по ЗДДС не е задължителна за всички лица.

На първо място, за да се регистрирате, трябва да отговаряте на следните критерии:

  • Местоживеенето или седалището на фирмата ви да е на територията на страната;
  • Да извършвате независима икономическа дейност (търговия, производство, доставяне на услуги или извършване на друга редовна дейност по занятие или срещу възнаграждение), независимо от целите и резултатите от нея;
  • Да доставяте стоки и услуги с място на изпълнение в България.

Регистрация по ДДС (данък върху добавената стойност) се налага, когато размерът на годишния оборот на дадена фирма достигне или надвиши определена граница, която е установена от държавата. Тази граница може да варира в зависимост от законодателството на конкретната държава.

В България, например, фирмите с годишен оборот над 100 000 лева трябва да се регистрират по ДДС, докато в Германия тази граница е 22 000 евро за годината. Регистрацията по ДДС е задължителна за фирмите, които извършват операции, облагаеми с ДДС, и имат нужда да си възстановят данъци, които са платили на своите доставчици.

Въпреки това, дори ако годишният оборот на фирмата е по-малък от определената граница, тя може да се регистрира по ДДС доброволно, ако смята, че това ще бъде полезно за бизнеса й.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *